МІС “Каштан”

Загальний опис функціональних можливостей компонентів Медичної інформаційної системи «Каштан»

 

програмний компонентназва програмного компонентукороткий опис модулів програмного компоненту та їх функціональних можливостей
 

1. Аналітичні та управлінські компоненти

 

1.1управлінський облікManager AccountingМодуль призначений для роботи керівників закладу охорони здоров’я і дає можливість швидко отримати необхідну узагальнену та аналітичну інформацію з різних компонентів МІС «Каштан» для оперативного прийняття рішень.
1.2аналіз ефективності медичних послугMedControlМодуль призначений для формування ряду індикаторів оцінки ефективності роботи ЛПЗ, структурних підрозділів стаціонару, поліклініки та лікарів загальної практики сімейної медицини
1.3аналіз якості медичних послугMedControlМодуль призначений для формування ряду індикаторів оцінки якості роботи ЛПЗ та медичних послуг, структурних підрозділів стаціонару, поліклініки та лікарів загальної практики сімейної медицини
 

2. Медичні компоненти

 

2.1реєстр пацієнтівКаштанВедення реєстру електронних карток пацієнтів, з розвинутою паспортною частиною, фіксацією червоних показників (група крові, резус, алергічні реакції, клінічні протипоказання, непереносимість ліків, тощо…), груп ризику та контингентів до яких відноситься пацієнт, для подальшого формування електронної історії хвороби пацієнта та амбулаторної карти хворого
2.2реєстрація пацієнтів на дільницяхMedControlСтворення реєстру зареєстрованих на дільниці пацієнтів та його супровід з урахуванням історії змін. Пошук пацієнтів за допомогою розгалуженої системи запитів та функції групування інформації
2.3АРМ сімейного лікаряКаштанЗручний та ефективний інструмент для швидкого занесення даних про стан пацієнта в БД (амбулаторна карта хворого), фіксація призначень ліків, направлень, скарг, результатів огляду, планування наступного візиту (запис на прийом) з автоматизованим формуванням амбулаторного статистичного талона (при завершенні випадку лікування), нагадування, завдання, індикація про лікарняні листки, що мають бути закритими, контроль диспансерного нагляду
2.4амбулаторія сімейної медициниКаштанКонсолідація даних про роботу сімейних лікарів АСМ, калькуляція послуг, що надаються амбулаторією, з можливістю тарифікації (по різним колонкам прайс-листа) та можливістю окремого обліку пацієнтів, що отримують медичні послуги за страховими полісами.
2.5поліклінікаКаштанЗручний та ефективний інструмент для управління потоком пацієнтів (модуль реєстратура), планування їх візитів, записи на прийом, виклики до дому, контроль та управління завантаженістю лікарів, реєстрація медичних послуг та результатів контакту лікаря з пацієнтом, тощо, що  дає можливість оптимізувати час необхідний на обслуговування одного пацієнта та підвищити ефективність роботи поліклініки в цілому.
2.6Web-реєстратура Можливість дистанційного запису пацієнта на прийом до лікаря як самостійно, так і через дільничного (сімейного) лікаря з використанням  Web-технологій
2.7параклінікаКаштанШаблонізований механізм, що дозволяє планувати, виконувати та відстежувати поточний стан досліджень та інших маніпуляцій, а також заносити результати в встановленому (електронному) та загальноприйнятому форматі (всі необхідні показники кожного з досліджень задаються при налаштуванні відповідних шаблонів), формування широкого спектру звітності
2.8облік лікарняних листківКаштанСистема реєстрації, обліку та контролю своєчасності продовження та закриття лікарняних листків, які виписуються в АСМ, поліклініці та стаціонарі, відповідно до діючих нормативних документів. Формування звітних форм.
2.9стаціонарКаштанІнформаційний супровід процесу лікування пацієнта в стаціонарі: планування госпіталізації, керування ліжковим фондом, приймальне відділення, облік роботи стаціонарних відділень, реєстрація медичних та параклінічних процедур,  реєстрація виконаних операцій, виписка хворого. Основа роботи лікарів базується на відповідних протоколах.
2.10медичні протоколиКаштанСистема накопичує протоколи роботи лікарів-спеціалістів, шаблони параклінічних досліджень та лабораторних аналізів, що дає можливість значно скоротити час на формування медичної документації та контролювати виконання лікарями протоколів роботи.
2.11амбулаторна карта пацієнтаКаштанУзагальнена форма представлення всієї медичної інформації, накопиченої в БД про пацієнта (записи на прийом, відвідування, аналізи, анамнез життя, анамнез хвороби батьків, перенесені травми  та операції, процедури,  статистичні талони, записи лікаря (з використанням відповідним чином налаштованих шаблонів), призначення ліків, диспансерний нагляд, інформація про страхувальника і про страхові поліси, випадки поліклінічного обслуговування, тощо)
2.12реєстр пільгових категорійКаштан Лайт

Інформаційна підтримка закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги (АСМ, Центри ПМСД) при формуванні реєстрів пацієнтів різних категорій (у т.ч. пільгових), а також розрахунку надбавок до заробітної плати медичним працівникам за обсяг та якість медичної допомоги

Система дозволяє сімейному лікарю формувати реєстр населення дільниці, в тому числі деталізовані дані хворих на нозології, вартість ЛЗ для лікування яких підлягає відшкодуванню, призначення медикаментозного лікування (рецепти), а також вести облік лікарських засобів, переданих пацієнтові з одночасним використанням банківської платіжної карти як засобом підтвердження пацієнтом отримання ліків

2.13електронна історія хворобиКаштанУзагальнена форма представлення всієї медичної інформації, накопиченої в БД про стаціонарного хворого:  паспортні дані, планування госпіталізації, дані про пацієнта при госпіталізації,  план лікування, огляди, дослідження, операції, процедури, медикаментозне лікування, консультації, виписка, формування ф-003 та 066/o
2.14профоглядпрофоглядІнформаційно-аналітичне супроводження реалізації механізму проведення профоглядів пацієнтів у відповідності до Наказу МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників первинних категорій”
2.15диспансеризаціядиспансеризаціяІнформаційно-аналітичне супроводження реалізації механізму планування та безперервного забезпечення функції диспансерного нагляду пацієнтів різних категорій
2.16швидка допомогаMedControlВедення форм № 110/о. Аналіз введених даних за допомогою пошуку та функції групування інформації
2.17

медична

статистика

MedControlВедення облікових форм № 007/o, 25-2/o, 25-5/o, 25-6-1/o, 039/o,  066/o, 110/o.  Формування звітів 12, 16/о, 20, 31, 50, 71/о, 71-1/о, 71-2/о, 71-3/о
2.18медична статистична аналітикаMedControlЗа допомогою пошуку, функції групування інформації та внутрішньої звітності, що передбачено системою, удосконалення роботи та управління лікувальних закладом
2.19реєстр зареєстрованих в Україні лікарських засобівPharmDB

БД містить інформацію про реєстрацію готових лікарських засобів, субстанцій, наркотичних засобів, психотропних речовин, починаючи з 1995 року до цього часу (понад 40000 записів). Запис про лікарський засіб містить дані на трьох мовах (українська, російська, англійська): назва, форма випуску, склад, дозування, виробника, країну походження, а також МНН, класифікацію за кодами АТХ, реєстраційний номер, термін початку та закінчення дії реєстрації, можливість рекламування ЛЗ, рецептурний чи безрецептуриний відпуск, а також задекларовану оптово-відпускну ціну на ЛЗ, що можна закуповувати за кошти державного чи місцевих бюджетів

Можливість пошуку ЛЗ за належністю до ПКО, сильнодіючих, отруйних ЛЗ, належністю до Національного переліку основних ЛЗ за торговими найменуваннями, до 21 МНН, що входять у додаток до постанови КМУ № 863 (реімбурсація), та інші пошукові можливості. Регламент оновлення БД – щомісячно

2.20реєстр заборонених в Україні лікарських засобівPharmDBБД містить інформацію про фальсифіковані, субстандартні, незареєстровані лікарські засоби та серії, що були виявлені на території України, починаючи з 2002 року (понад 30000 записів), з вказівкою № розпорядження (приписа, листа)  регуляторного органу України, дати, причини, показників заборони/поновлення обігу. Система має широкі пошукові можливості. Регламент оновлення БД – щомісячно
2.21склад медичних реєстрів та кодифікаторівMedControlВикористання уніфікованих даних при роботі з системою, дотримання одноманітності в підході ведення кодифікаторів та реєстрів, уникнення повтору однакових за змістом даних.
 

3. Фінансово-економічні компоненти

 

3.1облік лікарських засобів та виробів медичного призначенняКаштан

Облік ліків та виробів медичного призначення ведеться відповідно до вимог законодавства, базуючись на реєстрі зареєстрованих в Україні лікарських засобів з урахуванням заборонених в обігу лікарських засобів

По кожному товару система веде облік по номеру серії, терміну її дії, даті поставки, тощо)

3.2економічний аналіз діяльності ЛПЗCost Accounting

Проведення аналізу витрат закладу охорони здоров’я, розрахунок питомої ваги накладних видатків по кожному структурному підрозділу та витрат та розрахунку економіко-статистичних показників діяльності закладу охорони здоров’я.. розрахунок структури  собівартості медичних послуг в стаціонарі, поліклініці, параклінічних підрозділах та сімейних амбулаторіях формування індикаторів ефективності використання ресурсу ЛПЗ. Система інтегрована з системами Каштан, MedControl

Проведення розрахунків проводиться відповідно до “Методики розрахунку вартості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я України”, яка представлена на сайті МОЗ України для обговорення медичної спільноти.

В основі Методики покладена міжнародна методика “Joint Learning Network. Costing of Health Services for Provider Payment, 2016

3.3розрахунок собівартостіCost Accounting
3.4розрахунок тарифівMedTariff

Розрахунок тарифів  на надання медичної послуги  (консультації) лікарями-спеціалістами поліклініки, проведення лабораторних, інструментальних  досліджень, надання інших параклінічних послуг, проведення стаціонарного лікування, відповідно до протоколів та стандартів.

Формування карточки медичної послуги (процедури), відповідно до вимог локального медичного протоколу

3.5

розрахунок

DRG-груп

U-Grouper

Визначення рівня складності пролікованих в стаціонарі хворих, відповідно до методики групування за діагностично-спорідненими групами (ДСГ, DRG),  проведення порівняльного аналізу роботи лікарень,  лікарів та відділень

Об’єднання результатів роботи модулів  “U-Grouper” та “Cost Accounting” надасть можливість:

·     оцінити якість внутрішньо-лікарняного бюджетування;

·     розрахувати вартість одиниці складності по кожному відділенню стаціонару;

·     розрахувати базову ставку по регіону в цілому;

·     провести попередню оцінку вартості пролікованих в стаціонарі хворих, відповідно до вимог протоколу лікування. Однак, при цьому, додатково необхідно буде врахувати вартість лікарських засобів та медичних виробів, які хворі самостійно купують в аптеці (модуль “Med_Tariffs”)

3.6розрахунок надбавок лікарямКаштан ЛайтМодуль проведення розрахунку надбавок та зарплат медичним працівникам первинного рівня надання медичної допомоги, відповідно до Постанови КМУ від 05.03.2012 року № 209. У разі внесення змін в постанови № 209, модуль перебудовується економістом Центра ПМСД
 

4. Компоненти обміну даними

 

4.1реєстриMedControlВедення уніфікованих реєстрів, каталогів та довідників при використання системи управління медичною статистичною інформацією MedControl в ЛПЗ з дистанційно розгалуженою мережею структурних підрозділів та забезпечення обміну інформацією між ними
4.2обмінMedControlВиконання передачі нової або зміненої інформації між установами охорони здоров’я та структурними підрозділами ЛПЗ, консолідація отриманих даних
 

5. Загально-технічні компоненти

 

5.1контроль доступу користувачів Робота з системою передбачає обов’язкову реєстрацію користувача в системі зі своїми ім’ям та паролем. Права на роботу користувачів з системою визначаються рівнями доступу системи. Зареєстрований користувач отримує доступ до інформації, що відповідає його рівню доступу
5.2

захист бази

даних

 Забезпечується на рівні адміністрування доступу до БД та кодування важливих даних про пацієнтів та результати їх лікування
5.3контроль валідності даних Процес валідності даних досягається на рівні бізнес-логіки роботи програмного забезпечення на кожному етапі введення даних.
5.4інтеграція з програмою МедстатMedControlГенерація DBF файлу встановленого зразка, для його подальшого завантаження в систему Медстат
5.5інтеграція з програмою МережаКаштанРежим “Рух грошових коштів” має відповідний інформаційний обмін
5.6

інтеграція з

програмою МедПерсонал

КаштанПрограма для автоматичного обміну даними між базою кадрів фінансової системи «Каштан» і програмою «МедПерсонал». Дозволяє вносити дані тільки в одну з цих програм, а в іншу автоматично переносити раніше внесені дані.
5.7інші інтеграційні можливості Комплекс може інтегруватись з іншими програмними система через існуючі стандарти обміну даними: dbf, Excel, XML, HL7, тощо
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Заповніть форму, отримайте комерційну пропозицію та знижку 10%

  • * поля, що є обов’язковими для заповнення